28 Μαΐ 2013

Εργασίες με ελεύθερο θέμα από το Γ1

Τα παιδιά έχοντας αποκτήσει άνεση στην διερεύνηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, δημιούργησαν νέες εργασίες με ελεύθερο θέμα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους.