30 Ιαν 2014

Αφίσα για το περιβάλλον από το Ε3
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ε3 στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής (ΤΠΕ) με το ελεύθερο λογισμικό LibreOffice Draw και τη βοήθεια του διαδικτύου έφτιαξαν τις δικές τους αφίσες. Το θέμα  μας ήταν "Το Περιβάλλον ".