22 Ιουν 2014

Οι δώδεκα θεοί του Ολύμπου από το Γ3Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γ3 στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής (ΤΠΕ) μας παρουσιάζουν τους 12 θεούς του Ολύμπου. Τα παιδιά χρησιμοποιώντας πληροφορίες από το βιβλίο της Ιστορίας τους και εικόνες από το διαδίκτυο έφτιαξαν την παρακάτω παρουσίαση που στην συνέχεια την μετατρέψαμε σε ηλεκτρονικό βιβλίο με την διαδικτυακή εφαρμογή FlipSnack.