12 Ιουν 2018

Young Poets Society – Part 1: Acrostic Poems (Ε τάξη)


Ο κύκλος των μικρών ποιητών της πέμπτης τάξης
Στο πλαίσιο του μαθήματος των αγγλικών οι μαθητές της πέμπτης τάξης του σχολείου εργάστηκαν σε ομάδες , αλλά και ατομικά και έγραψαν τερτσίνες, limerick, και ποιήματα σε μορφή ακροστιχίδας με ποικίλη θεματολογία. Τα ποιήματά τους εκτέθηκαν στο χώρο του σχολείου από τις 11/6/2018 έως τις 15/6/2018.