ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΜΗΜΑ: Α1 [Τσικνάκη Καλλιόπη]
Ώρες / μέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:10-08:55
08:55-09:40
10:00-10:45
10:45-11:30
11:45-12:25
12:35-13:15ΤΜΗΜΑ: Α2 [Μυλωνά Αναστασία]
Ώρες / μέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:10-08:55
08:55-09:40
10:00-10:45
10:45-11:30
11:45-12:25
12:35-13:15


ΤΜΗΜΑ: Α3 [Κουδουναράκη Ευσταθία]
Ώρες / μέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:10-08:55
08:55-09:40
10:00-10:45
10:45-11:3011:45-12:25


12:35-13:15


ΤΜΗΜΑ: Β1 [ Μανωλτζάς Κωνσταντίνος]
Ώρες / μέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:10-08:5508:55-09:40
10:00-10:45
10:45-11:30
11:45-12:25
12:35-13:15ΤΜΗΜΑ: Β2 [Βουγιουκλάκη Μαρία]
Ώρες / μέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:10-08:55
08:55-09:40
10:00-10:4510:45-11:3011:45-12:2512:35-13:15
ΤΜΗΜΑ: Β3 [Δαμιανάκη Δανάη]
Ώρες / μέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:10-08:55
08:55-09:40
10:00-10:45
10:45-11:30
11:45-12:25


12:35-13:15
ΤΜΗΜΑ: Γ1 [Τσικνάκη Ειρήνη]
Ώρες / μέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:10-08:55
08:55-09:40
10:00-10:45
10:45-11:3011:45-12:25
12:35-13:15

ΤΜΗΜΑ: Γ2 [Γιρβαλάκη Γεωργία]
Ώρες / μέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:10-08:55
08:55-09:4010:00-10:45


10:45-11:3011:45-12:25


12:35-13:15
ΤΜΗΜΑ: Γ3 [Γιαμαλάκη Χρυσάνθη]
Ώρες / μέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:10-08:55
08:55-09:40
10:00-10:45
10:45-11:3011:45-12:25


12:35-13:15
ΤΜΗΜΑ: Δ1 [ Σερμπέζη Ευγενία]
Ώρες / μέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:10-08:55
08:55-09:40
10:00-10:45
10:45-11:30
11:45-12:25
12:35-13:15
ΤΜΗΜΑ: Δ2 [Σπυροπούλου Έλλη]
Ώρες / μέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:10-08:55
08:55-09:40
10:00-10:45
10:45-11:30
11:45-12:25
12:35-13:15
ΤΜΗΜΑ: Δ3 [Ρουμελιώτου Καλλιόπη]
Ώρες / μέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:10-08:55
08:55-09:40
10:00-10:45
10:45-11:30
11:45-12:25
12:35-13:15


13:25-14:00


ΤΜΗΜΑ: Ε1 [Βολυράκης Γεώργιος]
Ώρες / μέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:10-08:55
08:55-09:40
10:00-10:45
10:45-11:30
11:45-12:25
12:35-13:15ΤΜΗΜΑ: Ε2 [Παπαδομιχελάκης Αντώνιος]
Ώρες / μέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:10-08:55
08:55-09:40
10:00-10:45
10:45-11:30
11:45-12:25
12:35-13:15
ΤΜΗΜΑ: Ε3 [Λαδωμένου Ελένη]
Ώρες / μέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:10-08:55
08:55-09:40
10:00-10:45
10:45-11:30


11:45-12:25
12:35-13:15
ΤΜΗΜΑ: ΣΤ1 [Μήτσης Ιάκωβος]
Ώρες / μέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:10-08:55
08:55-09:40
10:00-10:45
10:45-11:30
11:45-12:2512:35-13:15
ΤΜΗΜΑ: ΣΤ2 [Σηφάκης Γεώργιος]
Ώρες / μέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:10-08:55
08:55-09:40


.
10:00-10:45
10:45-11:30
11:45-12:25
12:35-13:15
ΤΜΗΜΑ: ΣΤ3 [Πολλάκη Στυλιανή]
Ώρες / μέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:10-08:55
08:55-09:40
10:00-10:45
10:45-11:30
11:45-12:25
12:35-13:15
Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία.

Α+Β τάξη:
Γλώσσα: 9 ώρες 

Μαθηματικά: 5 ώρες
Μελέτη του Περιβάλλοντος: 4 ώρες

Ευέλικτη Ζώνη: 3 ώρες 
Αισθητική Αγωγή: 4 ώρες (2 ώρες Εικαστικά, 1 ώρες Μουσική, 1 ώρα Θεατρική Αγωγή)
Φυσική Αγωγή: 3 ώρες
Τ.Π.Ε.: 1 ώρα

Αγγλικά: 1 ώρα

Σύνολο ωρών: 30 ώρες (21 ώρες ΠΕ70 + 9 ώρες άλλων ειδικοτήτων)

Γ+Δ τάξη:
Γλώσσα: 8 ώρες 

Μαθηματικά: 4 ώρες
Ιστορία: 2 ώρες
Μελέτη του Περιβάλλοντος: 2 ώρες

Ευέλικτη Ζώνη: 2 ώρες 
Θρησκευτικά: 2 ώρες
Αισθητική Αγωγή: 3 ώρες (1 ώρα Εικαστικά, 1 ώρα Μουσική, 1 ώρα Θεατρική Αγωγή)
Φυσική Αγωγή: 3 ώρες

Τ.Π.Ε.: 1 ώρα
Αγγλικά: 3 ώρες

Σύνολο ωρών: 30 ώρες (20 ώρες ΠΕ70 + 10 ώρες άλλων ειδικοτήτων)

Ε+ΣΤ τάξη:
Γλώσσα: 7 ώρες 

Μαθηματικά: 4 ώρες
Ιστορία: 2 ώρες
Φυσικά: 3 ώρες

Γεωγραφία: 2 ώρες
Θρησκευτικά: 1 ώρα
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή: 1 ώρα
Αισθητική Αγωγή: 2 ώρες (1 ώρα Εικαστικά, 1 ώρα Μουσική)
Φυσική Αγωγή: 2 ώρες
Τ.Π.Ε.: 1 ώρα

Αγγλικά: 3 ώρες
2η Ξένη γλώσσα: 2 ώρες
 
Σύνολο ωρών: 30 ώρες (20 ώρες ΠΕ70 + 10 ώρες άλλων ειδικοτήτων)