14 Νοε 2012

Ηλεκτρονικά βιβλία

Έχουν προστεθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, σύνδεσμοι προς το ψηφιακό σχολείο του Υπουργείου Παιδείας αλλά και προς το Παιδαγωγικο Ινστιτούτο. Στους συνδεσμους αυτούς, που βρίσκονται στην δεξιά στήλη της ιστοσελίδας, μπορείτε να βρείτε όλα τα βιβλία του δημοτικού σχολείου σε ηλεκτρονική μορφή.