5 Μαρ 2013

Πρόγραμμα αλληλογραφίας στην Αγγλική γλώσσα με σχολεία του εξωτερικού.

Στα πλαίσια της πολυπολιτισμικότητας που διαμορφώνεται στην εποχή μας και στην προσπάθεια για μια περισσότερο βιωματική προσέγγιση της εκμάθησης της Αγγλικής, οι μαθητές της Ε’ τάξης και του ΣΤ3 του σχολείου μας συμμετέχουν, από την έναρξη του σχολικού έτους, σε πρόγραμμα αλληλογραφίας με μαθητές από αντίστοιχες τάξεις Αγγλικών του εξωτερικού. Συγκεκριμένα οι μαθητές της Ε’ τάξης με σχολεία της Ιταλίας, Ιρλανδίας και Γερμανίας ενώ οι μαθητές της Στ’ τάξης με σχολεία της Τουρκίας, Ελβετίας, Ιταλίας και των Η.Π.Α. Η δραστηριότητα αυτή, εξελισσόμενη πάντα σε πλαίσια που διαφυλάττουν την ασφάλεια των μαθητών, προάγει την ανταλλαγή ιδεών και τη δημιουργία φιλικών δεσμών με συνομηλίκους από διάφορες κουλτούρες κι έτσι τη διεύρυνση των πνευματικών τους οριζόντων και έξω από τα σύνορα της χώρας.


Η καθηγήτρια Αγγλικών των τμημάτων

Φωτεινή Καστρινάκη

Κάποιες από τις επιστολές και τις Χριστουγεννιάτικες κάρτες των μαθητών μας.