23 Απρ 2013

Εργασίες για τα ζώα από το Γ3

Τα παιδιά του Γ3 στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής (ΤΠΕ) με τη δασκάλα τους Ιωάννα Βασαρμίδη έκαναν εργασίες για ζώα που διδάχτηκαν στη Μελέτη του Περιβάλλοντος. Τα παιδιά αναζήτησαν πληροφορίες και φωτογραφίες και συνέθεσαν η κάθε ομάδα τη δική της εργασία για το ζώο που της αντιστοιχούσε. Οι ομάδες αποτελούνταν από 3-4 άτομα.