27 Ιαν 2013

Σχολή Γονέων

37ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ                                       Ηράκλειο, 25/01/2013
             ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
          
Αγαπητοί γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία του Ιδρύματος Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας  Σχολής Γονέων στα σχολεία της χώρας μας.
Σκοπός της δράσης αυτής είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.  Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρία για προβληματισμό. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Παρακαλούμε όποιος γονέας ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει το τμήμα που θα λειτουργήσει στο σχολείο μας, εφόσον συμπληρωθεί ο προαπαιτούμενος αριθμός των 18 αιτήσεων, να συμπληρώσει την επισυναπτόμενη αίτηση και να την επιστρέψει στο σχολείο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013.
Να υπενθυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της περυσινής χρονιάς λειτούργησε αντίστοιχο τμήμα στο σχολείο. Η συμμετοχή σας στο περυσινό πρόγραμμα δεν αποκλείει τη φετινή συμμετοχή.
       
                                                                        Ο Δ/ντής του Σχολείου           
                                                                                           


                                                                             Χαχλάκης  Γιάννης