27 Μαρ 2013

Ενυδάτωση

Ενυδάτωση σημαίνει την βασική κατάσταση των υγιών ατόμων έτσι ώστε να διατηρείται η ισορροπία του νερού. Μικρές αλλαγές στην κατάσταση ενυδάτωσης είναι δύσκολο να μετρηθούν, επειδή το σώμα προσπαθεί συνεχώς για τη διατήρηση του όγκου του πλάσματος και την επανάκτηση της ομοιόστασης . Ο κλασματικός λόγος του συνολικού νερού του σώματος TBW προς την άλιπη λιπώδη μάζα FFM (TBW kg / FFMkg) είναι αρκετά σταθερός σε ενήλικες κυμαίνεται περίπου σε ~ 0,73 και δεν αλλάζει σε μεγάλο βαθμό με αλλαγές στην κατανομή του εξωκυττάριου και ενδοκυττάριου νερού. Έχει υπολογιστεί ότι μια αύξηση κατά 50% την κανονική αναλογία του εξωκυττάριου προς το ενδοκυττάριο νερού θα οδηγήσει σε αύξηση της ενυδάτωσης της FFM μόνο 3%. Η ενυδάτωση της FFM όταν γεννιόμαστε είναι υψηλότερη περίπου ~ 0,81, λόγω της σχετικής μεγαλύτερο όγκου του εξωκυττάριου νερού από το ενδοκυττάριο νερό. Υπάρχει μια ταχεία μείωση της ενυδάτωση της FFM με την ανάπτυξη ως συνέπεια της αύξησης στο περιεχόμενο της FFM των πρωτεϊνών και μετάλλων .
Η επαρκής πρόσληψη νερού είναι απαραίτητη για να διευκολύνει τα νεφρά να λειτουργήσουν καλά, βοηθώντας τους να απομακρύνουν τα άχρηστα και περίσσεια θρεπτικών ουσιών, κυρίως μέσω των ούρων. Οι νεφροί ρυθμίζουν τα επίπεδα του νερού του σώματος αυξάνοντας ή μειώνοντας τη ροή των ούρων. Τα νεφρά επίσης εργάζονται για τον έλεγχο των φυσιολογικών επίπεδων νατρίου και άλλων ηλεκτρολυτών. Η ενυδάτωση η κατάσταση όπου επικρατεί ισορροπία υγρών στον οργανισμό, είναι απαραίτητη για την υγεία και ευεξία. Κάθε κύτταρο του ανθρώπινου σώματος απαιτεί νερό. Η ενυδάτωση του σώματος είναι σημαντική για τη μεταφορά των υδατανθράκων, βιταμινών μετάλλων και άλλων σημαντικών θρεπτικών ουσιών καθώς και για τη μεταφορά οξυγόνο στα κύτταρα. Η επαρκής ενυδάτωση είναι επίσης σημαντική για την καλή λειτουργία του εγκεφάλου. Όταν είμαστε καλά ενυδατωμένοι, στα κύτταρα του εγκεφάλου παρέχεται καλύτερα οξυγόνο με το αίμα, και ο εγκέφαλος παραμένει σε εγρήγορση.
  • Wang Z, Deurenberg P, Wang W, Pietrobelli A, Baumgartner RN, Heymsfield SB. Hydration of fat-free body mass: new physiological modeling approach. The American journal of physiology 1999;276(6 Pt 1):E995-E1003.
  • Grandjean AC, Reimers KJ, Buyckx ME. Hydration: issues for the 21st century. Nutr Rev 2003;61(8):261-71.
Γρηγοράκης Πέτρος
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Msc Αθλητικής Διατροφής