13 Μαΐ 2013

Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξη Δημοτικού

Στην Α΄ τάξη εγγράφονται, υποχρεωτικά, όσοι μαθητές συμπληρώνουν μέχρι την 31/12/2013 το έκτο (6ο) έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί το έτος 2007.

Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτούνται:

1. Πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος μαθητής.
2. Το βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου εγγράφου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.
4. Πιστοποιητικό καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης.
5. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.
6. Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (ΔΕΗ, έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης ).

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου.
                                                                          Ο Δ/ντής του 37ου Δημοτικού Σχολείου


                                                                                          Χαχλάκης Γιάννης