12 Δεκ 2013

Έλεγχοι Προόδου-Εκδηλώσεις Σχολείου
           Αγαπητοί γονείς,

Α) Την Πέμπτη 19   Δεκεμβρίου  και  από τις 10:00π.μ. μέχρι τις 11:30π.μ. στο χώρο του σχολείου, οι δάσκαλοι και οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν χριστουγεννιάτικο παζάρι. Θα είναι τιμή και χαρά για μας να βρεθείτε κοντά μας για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας αυτή.
Την ίδια επίσης ημέρα  από τις 11:45-14:00 θα δοθούν οι έλεγχοι  των μαθητών. Έλεγχοι θα δίνονται μόνο στους γονείς. Οι γονείς που  ενημερώνονται μπορούν να αποχωρούν μαζί με τα παιδιά τους.. Όσων παιδιών οι γονείς δε θα έρθουν,  θα σχολάσουν σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 14:00. Το Ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά.

Β) Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου  μας στις  10:00 π.μ. από τους μαθητές της Β΄ τάξης.  Καλούμε τους γονείς να έρθουν και να παρακολουθήσουν τη γιορτή των παιδιών τους.  Μετά τη γιορτή τα παιδιά θα συνεχίσουν  το πρόγραμμά  τους. Οι μαθητές της Ε΄ και  Στ΄ τάξης θα πάνε για εκκλησιασμό στον Άγιο Ευγένιο, εφόσον ο καιρός το επιτρέπει. Το ολοήμερο  θα λειτουργήσει κανονικά.
                                                                        
                                                                                Ο Δ/ντής του Σχολείου 

                                                                                                                        Χαχλάκης  Γιάννης