23 Ιαν 2014

Αφίσες για το περιβάλλον από το Ε1Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ε1 στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής (ΤΠΕ) με το ελεύθερο λογισμικό LibreOffice Draw και τη βοήθεια του διαδικτύου έφτιαξαν τις δικές τους αφίσες. Το θέμα  μας ήταν "Το Περιβάλλον ".