30 Ιαν 2014

Μια χώρα του κόσμου ...... από το ΣΤ1
Τα παιδιά του ΣΤ1 στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής (ΤΠΕ) ταξίδεψαν. Με την βοήθεια του Διαδικτύου και με το ελεύθερο λογισμικό LibreOffice Impess έφτιαξαν τις δικές τους παρουσιάσεις για μια χώρα του κόσμου που διάλεξαν.