1 Μαρ 2014

Ζώα υπό εξαφάνιση ..... από το Γ3


Τα παιδιά του Γ3 στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής (ΤΠΕ) με το ελεύθερο λογισμικό LibreOffice Draw έφτιαξαν τις δικές τους αφίσες. Το θέμα μας ήταν τα ζώα υπό εξαφάνιση. Τα παιδιά χρησιμοποίησαν τις πληροφορίες που είχαν βρει με την δασκάλα τους και  με την βοήθεια του διαδικτύου βρήκαν τις κατάλληλες εικόνες και έφτιαξαν τις αφίσες τους. Χρησιμοποιήσαμε την διαδικτυακή εφαρμογή www.issue.com για την δημοσίευση. Ακολουθεί το αποτέλεσμα ..... Εργασία παιδιών