12 Ιουν 2014

Αφίσες από το Β3


Οι μαθητές και οι μαθήτριες του  B3, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής (ΤΠΕ) δημιούργησαν τις παρακάτω αφίσες με το ελεύθερο λογισμικό LibreOffice Draw.