9 Ιαν 2015

Ακροστιχίδα... από το ΣΤ3

Στο πλαίσιο των μαθημάτων Τ.Π.Ε. και Αγγλικών, οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΣΤ3 έφτιαξαν αφίσες με ακροστιχίδες για τα Χριστούγεννα.