4 Μαΐ 2015

Διαδικασία εγγραφής – επιλογής μαθητών στην Α' τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων για το σχολ. έτος 2015-2016.
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι για την εγγραφή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία (Γυμνάσια), για το σχολ. έτος 2015-2016, οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στo Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο  της περιοχής τους από 15 Μαΐου έως και 15 Ιουνίου 2015.
           Στην περίπτωση κατά την οποία ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου,( Εικαστικών Τεχνών,  Θεάτρου-Κινηματογράφου και   Χορού) υποχρεούται να υποβάλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση χωριστά.
Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών στην επιλογή για φοίτηση σε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο δεν τους στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε εισαγωγικές εξετάσεις Μουσικού ή Πειραματικού Γυμνασίου.
          Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 20 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους
            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Ηρακλείου  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2810.762610).
Ο Δ/ντής του Σχολείου
Χαχλάκης Γιάννης