10 Ιουν 2015

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣτην Α΄ τάξη εγγράφονται, υποχρεωτικά,  όσοι μαθητές συμπληρώνουν  μέχρι την 31/12/2015   το έκτο (6ο) έτος της ηλικίας τους,  δηλαδή έχουν γεννηθεί  το έτος 2009. 
     Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτούνται:


1.  Πιστοποιητικό γέννησης  από τον Δήμο  στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο  υποψήφιος μαθητής.
2. Το βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου εγγράφου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας συμπληρωμένο  από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα υγείας,  το οποίο θα παραλάβετε  από το Δημοτικό Σχολείο και θα το προσκομίσετε συμπληρωμένο το αργότερο τον Σεπτέμβριο με την έναρξη των μαθημάτων.
4.    Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.
5.   Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (ΔΕΗ,  έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης ).

Τα όρια του σχολείου περικλείονται στο χάρτη που φαίνεται ΕΔΩ

        Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 έως 19 Ιουνίου.                                                                                                    Ο Δ/ντής του Σχολείου
                                               
                                                                                                          Χαχλάκης Γιάννης