26 Νοε 2015

"Διαφορετικές χώρες, διαφορετικοί πολιτισμοί" το σχολείο μας στο eTwinning
Το σχολείο μας συμμετέχει σε ένα eTwinning project.  Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν επίσης σχολεία από την Πολωνία, Τσεχία, Ισπανία, Βουλγαρία, Τουρκία.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος με θέμα «Διαφορετικές χώρες, διαφορετικοί πολιτισμοί», κάθε χώρα παρουσιάζει την κουλτούρα και τον πολιτισμό της.

Το πρόγραμμα μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο σύνδεσμο eTwinning

Με τις παρακάτω διαφάνειες παρουσιάζουμε το σχολείο μας και είναι η πρώτη από μια σειρά δραστηριοτήτων που αφορούν το project.