24 Ιαν 2016

Μια χώρα της Ευρώπης από την ΣΤ΄τάξη

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής, οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ τάξης βρήκαν πληροφορίες για χώρες της Ευρώπης και έφτιαξαν τις παρακάτω παρουσίασεις με το λογισμικό LibreOffice Impress.