8 Φεβ 2016

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ...ΑΠΟ ΤΟ Γ2

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γ2 έφτιαξαν αφίσες για την ανακύκλωση στο μάθημα της Γλώσσας. Στην συνέχεια στο μάθημα της Πληροφορικής, χρησιμοποίησαν το υλικό αυτό και έκαναν ψηφιακές αφίσες με το  λογισμικό LibreOffice Draw, προτρέποντας μας με το δικό τους τρόπο να κάνουμε ανακύκλωση και να βοηθήσουμε το περιβάλλον.