25 Μαρ 2016

25η Μαρτίου 2016 «θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»


Γιορτή από τους μαθητές της Ε΄τάξης  αφιερωμένη στην εθνική μας επέτειο

Όσοι το χάλκεον χέρι
     βαρύ του φόβου αισθάνονται,
     ζυγόν δουλείας ας έχωσι·
    θέλει αρετήν και τόλμην
          η ελευθερία.
(Ανδρέας Κάλβος, ΕΙΣ ΣΑΜΟΝ)Το ’21 που δίκαια ονομάστηκε από ιστορικούς ως «Το θαύμα του κόσμου», παραμένει η μέγιστη ώρα του λαού μας! Έπειτα από μια σκλαβιά που κράτησε κοντά 400 χρόνια, οι Έλληνες άδραξαν τα όπλα ενάντια σε μια πανίσχυρη αυτοκρατορία, αποφασισμένοι να πολεμήσουν ως το θάνατο για ν’ αποχτήσουν το φυσικό δίκαιο της ελευθερίας.
Αυτά τα φυσικά δίκαια είναι: πρώτον το να είμαστε όλοι ίσοι και όχι ο ένας ανώτερος από τον άλλο δεύτερο να είμαστε ελεύθεροι, και όχι ο ένας σκλάβος του άλλου τρίτο να είμαστε σίγουροι στη ζωή μας και κανένας να μη μπορεί να μας την πάρει άδικα και κατά τη φαντασία του και τέταρτον την περιουσία που κατέχουμε κανένας να μη μπορεί να μας την αγγίξει, αλλά να είναι δική μας και των κληρονόμων μας.
(Ρήγας Βελεστινλής: Η επαναστατική προκήρυξη για τα δίκαια του ανθρώπου)
Διότι….
 «Η ελευθερία είναι εκείνη η δύναμη που έχει ο άνθρωπος στο να κάμνει όλα εκείνα ώστε να μη βλάπτει τα δίκαια του γείτονά του»
έχοντας κατά νου όμως πως….
«Το ηθικό σύνορο της ελευθερίας είναι τούτο το ρητό: Μην κάμνεις στον άλλο εκείνο που δεν θέλεις να σου κάμνουν».