1 Ιουν 2016

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται για το σχολικό έτος 2016-2017, υποχρεωτικά,  όσοι μαθητές  γεννήθηκαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010. 

     Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτούνται:


1.  Το βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου εγγράφου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
2.  Το Ατομικό Δελτίο Υγείας συμπληρωμένο  από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα υγείας,  το οποίο θα παραλάβετε  από το Δημοτικό Σχολείο και θα το προσκομίσετε συμπληρωμένο το αργότερο τον Σεπτέμβριο με την έναρξη των μαθημάτων.
3.    Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.
4.    Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599 (δίνεται από το σχολείο)
5.    Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός της ΔΕΗ με όνομα παρόχου το ονοματεπώνυμο του γονέα του μαθητή).


          Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου.

Επισημαίνουμε ότι:

 Α) Το Πιστοποιητικό γέννησης του υποψήφιου μαθητή για την εγγραφή, θα αναζητηθεί από το σχολείο. Στην περίπτωση προβλήματος θα ζητηθεί, σε επόμενο χρόνο,  από τον γονέα του μαθητή.
 Β) Το κριτήριο  εγγραφής, σχετικά με τη διεύθυνση κατοικίας  του μαθητή, θα τηρηθεί απαρέγκλιτα.
 Γ)   Τα όρια του σχολείου περικλείονται στο χάρτη που φαίνεται ΕΔΩ
 Δ)  Το ατομικό δελτίο υγείας μπορείτε να το κατεβάσετε ΕΔΩ
    Διευκρινίσεις για την συμπλήρωση του ατομικού δελτίου υπάρχουν στην             εγκύκλιο   του Υπουργείου που μπορείτε να κατεβάσετε ΕΔΩ

   
                                                              Με εκτίμηση,
                                              Ο Δ/ντής του 37ου  Δημοτικού Σχολείου
                                                
                                                          Χαχλάκης Γιάννης