19 Οκτ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αφού έλαβε υπ’ όψη του α) τη με ΑΠΦ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011 εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ και β) τη βαθμολογία των μαθητών της ΣΤ΄ τάξεως κατά το προηγούμενο Σχολικό Έτος 2015-2016 προχώρησε στις απαραίτητες κληρώσεις μεταξύ των:

Α) Βενέρη Κων/νας, Αντωνάκη Αικατερίνης, Δοξαστάκη ΄Ελευθερίας, Κατζηλάκη Γεωργίας, Μουρτζάκη Δέσποινας, Σαμιωτάκη Αριάδνης, Σταμπουλή Μαρίας- Όλγας, Σωπασή Νικολάου και Μαυρομανωλάκη Ευθυμίου μαθητών του ΣΤ1 τμήματος

Β) Καλυκάκη Γεωργίου, Κόκκαλη Φωτίου, Ραμουτσάκη Ειρήνης-Άννας, Παπαδάκη Γεωργίου, Λεοντάκη Κωνσταντίνας, Ραμουτσάκη Κωνσταντίνου και Λυδάκη Μαρίας-Ελένης μαθητών του ΣΤ2 τμήματος

Γ) Καλυγιαννάκη Βασιλείου, Κουκή Άννας, Μαρκετάκη Γεωργίου, Τρίτσου Μαρίνου, Λάμα Ανδρέα, Παπασπηλίου Ιωάννας, Αφραθιανάκη Μιχαήλ, Βασιλάκη Ελευθερίας, Δανδουλάκη Ιωάννη, Μηναδάκη Ελευθερίας και Λιαπάκη Ευαγγελίας μαθητών του ΣΤ3 τμήματος

αποφασίζει ομόφωνα ότι 
Σημαιοφόρος και παραστάτες για το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι 31 Ιανουαρίου θα είναι
Σημαιοφόρος: Καλιγιαννάκης Βασίλειος τάξη Στ3
Παραστάτες
1 Μουρτζάκη Δέσποινα τάξη Στ1
2.Αντωνάκη Αικατερίνη τάξη Στ1
3.Λυδάκη Μαρία-Ελένη τάξη Στ2
4.Παπασπηλίου Ιωάννα τάξη Στ3
5.Ραμουτσάκης Κων/νος τάξη Στ2
Σημαιοφόρος και παραστάτες από 1 Φεβρουαρίου μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους θα είναι :
Σημαιοφόρος: Καλυκάκης Γεώργιος τάξη Στ2
Παραστάτες:
1. Κόκκαλης Φώτιος τάξη Στ2
2. Σταμπουλή Μαρία-Όλγα τάξη Στ1
3. Κατζηλάκη Γεωργία τάξη Στ1
4. Βενέρη Κωνσταντίνα τάξη Στ1
5. Λάμας Ανδρέας τάξη Στ3

Για την κατάθεση στεφάνων ορίζεται η μαθήτρια Λεοντάκη Κωνσταντίνα, από11-9-2016 μέχρι 31-01-2017 ενώ για το δεύτερο εξάμηνο ορίζεται ο μαθητής Σωπασής Νικόλαος