15 Μαρ 2017

ΕΛΕΓΧΟΙ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Αγαπητοί γονείς,
Την Τρίτη 21 Μαρτίου, από τις 11:00-13:15, θα δοθούν οι έλεγχοι των μαθητών για το β΄ τρίμηνο. Έλεγχοι θα δίνονται μόνο στους γονείς. Οι γονείς που ενημερώνονται μπορούν να αποχωρούν μαζί με τα παιδιά τους, αφού ενημερώσουν τον δάσκαλο του τμήματός τους. Όσων παιδιών οι γονείς δε θα έρθουν, θα σχολάσουν σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 13:15. Το Ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά.

Ο Δ/ντής του Σχολείου
Χαχλάκης Γιάννης