31 Μαρ 2017

Ένα Μουσείο… μια ιστορία… 
«…άνοιξα την παλιά κασέλα της προγιαγιάς και ανέσυρα ολόκληρη την παράδοση του τόπου μας. Μια παράδοση που το χέρι και ο νους των ανθρώπων ήταν εργαλεία για την καθημερινή εργασία στα χωράφια, για το νοικοκυριό του σπιτιού, την έκφραση της πίστης και βέβαια για το παιχνίδι των παιδιών…».
Οι μαθητές του Β1 με τη βοήθεια των γονέων και του δασκάλου τους, συγκέντρωσαν λαογραφικά αντικείμενα και έφτιαξαν ένα Λαογραφικό Μουσείο στην τάξη.
Ως μικροί λαογράφοι και με αφορμή την ενότητα της Γλώσσας «Μες στο Μουσείο», κατάλαβαν το περιεχόμενο της επιστήμης της Λαογραφίας, το αντικείμενο εργασίας του Λαογράφου και αντιλήφθηκαν την έννοια της παράδοσης σε αντιδιαστολή με τη σύγχρονη εποχή και τα σύγχρονα προϊόντα.
Τέλος, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να προσκαλέσουν τους γονείς τους στην τάξη και να δείξουν με ικανοποίηση το αποτέλεσμα της δουλειάς τους.