12 Ιουν 2017

«Φωτεινός θάλαμος: Ένα πορτρέτο μια ιστορία…»Οι μαθητές του Β1 με πρωτότυπο τρόπο προσπάθησαν να μετατρέψουν τον «σκοτεινό θάλαμο» μιας φωτογραφίας σε «φωτεινό θάλαμο» ενός πορτρέτου, να παρατηρήσουν, να υποθέσουν και να αναπαραστήσουν νέες πραγματικότητες που μπορεί να κρύβονται πίσω από ένα πορτρέτο.

Με ενεργητικές μεθόδους μάθησης επεξεργάστηκαν τη φωτογραφική αναπαράσταση προσώπων, παρατήρησαν εκφράσεις και συναισθήματα στα πορτρέτα, ανακάλυψαν το ενδιαφέρον ή όχι στα πρόσωπα, υπέθεσαν σενάρια ζωής και οδηγήθηκαν σε φωτο-ιστορίες και φωτο-όνειρα, παρωθούμενοι για σκέψη out of the box.
Το πρόγραμμα, εκτός από τη βιωματική επεξεργασία, περιελάμβανε και εικαστικές αναπαραστάσεις πορτρέτων από τους μαθητές, όπως αλλοίωση των δικών τους πορτρέτων, πορτρέτα με φωτοκολλάζ, συμπλήρωση μισού πορτρέτου, πορτρέτα με λαχανικά κατά τον Giuseppe Arcimboldo.
Παράλληλα σε υποομάδες επεξεργάστηκαν, εκτός διδακτικού χρόνου, και με την υποστήριξη γονέων-συντονιστών τη φωτογραφική αποτύπωση πορτρέτων με προκαθορισμένο από τον δάσκαλο θέμα.
Έτσι, το πρώτο θέμα ήταν «Μοναξιά στην τρίτη ηλικία» και το δεύτερο «Πολύ φτωχό αγόρι ή κορίτσι ηλικίας 8-12 ετών».
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους γονείς-συντονιστές για τη βοήθεια στην υλοποίηση του προγράμματος.
Ο δάσκαλος της τάξης
Κώστας Μανωλτζάς