10 Νοε 2017

ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΗ πρώτη παιδαγωγική συνάντηση του Erasmus+ πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία από τις 23 έως τις 27 Οκτωβρίου 2017, στην πόλη Izmit της Τουρκίας.

  Στη συνάντηση αυτή έγινε η πρώτη γνωριμία με τους εκπροσώπους εκπαιδευτικούς των άλλων χωρών και συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν παράλληλα το αμέσως επόμενο διάστημα στα σχολεία των συμμετεχόντων χωρών.
  Οι εταίροι παρουσίασαν ψηφιακά την πόλη τους, το σχολείο τους,  καθώς και το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας τους. 
  Ιδιαίτερη στιγμή για την ελληνική αποστολή ήταν η παρουσίαση του λογότυπου (LOGO) που θα αντιπροσωπεύει το πρόγραμμα, καθώς παρουσιάστηκε η δουλειά των μαθητών του σχολείου μας.
  Το ταξίδι της γνώσης, των εμπειριών, και της ανταλλαγής απόψεων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας άρχισε!!!