30 Δεκ 2017

ΕΥΧΕΣΟ Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 37ου Δημ. 

Σχολείου Ηρακλείου σας εύχονται 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!

χαρούμενο και δημιουργικό το 2018.