14 Μαΐ 2018

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ GUADALAJARA ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Εκπαιδευτική συνάντηση στην Guadalajara της Ισπανίας πραγματοποίησαν από 11 έως 16 Μαρτίου 2018 τρεις εκπαιδευτικοί του σχολείου μας. Η συνάντηση αφορούσε στην παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα τη θεωρία του Gardner για τους τύπους πολλαπλής νοημοσύνης και συμμετείχαν δάσκαλοι από την Πολωνία, Τουρκία, Ρουμανία και Ισπανία, που ήταν και ο εταίρος υποδοχής.

Πρόκειται για δράση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και του σχεδίου «I learn, You learn but together we double learn» με στόχο την επέκταση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της συνεργατικής μάθησης.
Παράλληλα με την κεντρική δράση, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία για job shadowing στο σχολείο υποδοχής και για ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων και μεθοδολογιών με συναδέλφους από τις χώρες εταίρους.
Επίσης, επισκέφτηκαν τη Μαδρίτη και το Τολέδο με κορυφαία στιγμή την επίσκεψη στο Μουσείο El Greco.
Τέλος, οι συμμετέχοντες, σε συναντήσεις εργασίας, συζήτησαν για τη μέχρι τώρα πορεία του σχεδίου και χαρτογράφησαν τις επόμενες δράσεις και συναντήσεις ενώ δεσμεύτηκαν ρητά για την τήρηση ποιότητας χωρίς παρέκκλιση από τον σκοπό και τους στόχους του προγράμματος.