31 Οκτ 2018

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ "ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.7/219218/13-12-2017 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ και της 49/30-11-2017 Πράξης του ΔΣ του ΙΕΠ, ενημερώνουμε ότι η εκπαιδευτική δράση «Η τσάντα στο σχολείο» συνεχίζει να υλοποιείται και το σχολικό έτος 2018-2019 στα δημοτικά σχολεία της χώρας.
Στο σχολείο μας, η δράση αυτή αποφασίστηκε να υλοποιείται 2 Παρασκευές κάθε μήνα όπως ορίζεται από το Νόμο, οι οποίες ορίζονται από το Σύλλογο διδασκόντων ως εξής:
12/10&26/10,   16/11&30/11,  14/12,  11/01&25/01,  8/02&22/02,  8/03&22/03, 5/04&12/04,  10/05&24/05,  7/06