27 Νοε 2018

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣΤο σχολείο μας έχει επιλεγεί να συμμετέχει μαζί με άλλα 400 περίπου σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ολόκληρη την Ελλάδα στη μεγάλη έρευνα που πραγματοποιεί το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με τίτλο «Παιδί και Διαδίκτυο». (Αριθμός πρωτοκόλλου έγκρισης διεξαγωγής έρευνας για σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Φ15/109951/173050/Δ1 και για σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 178261/Δ2)

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι η χαρτογράφηση για πρώτη φορά στην Ελλάδα των διαδικτυακών συνηθειών των παιδιών έτσι ώστε να υπάρξει μια ακόμα πιο στοχευμένη και κατά συνέπεια αποτελεσματική ενημέρωσή τους για τους κινδύνους που διατρέχουν και τους τρόπους προστασίας τους από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς  Διαδικτύου, σε συνεργασία πάντα και με το Υπουργείο Παιδείας.

Οι μαθητές της Ε΄-ΣΤ΄ τάξης συμπληρώνουν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο στο μάθημα των Τ.Π.Ε. (Πληροφορικής).

Με την έρευνα αυτή για πρώτη φορά θα μπορεί να σχηματιστεί μια αντιπροσωπευτική εικόνα των αναγκών των παιδιών όσον αφορά στην υιοθέτηση ασφαλών πρακτικών χρήσης του Διαδικτύου

Με αυτόν τον τρόπο οι ενημερώσεις, το υλικό που δημιουργείται και όλη η δραστηριότητα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου κρίνεται ότι θα είναι σαφώς πιο αποτελεσματική και προς όφελος των ίδιων των παιδιών αφού θα καλύπτουν πραγματικές ανάγκες τους. 

Την ίδια ώρα τα συμπεράσματα της έρευνας θα αποτελέσουν πολύ χρήσιμο εργαλείο και στην προώθηση της εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής καθώς θα  γνωρίζουν μέσα από ένα πολύ αντιπροσωπευτικό δείγμα, ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες των μαθητών τους και σε ποια σημεία να δώσουν περισσότερη έμφαση κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ιστοσελίδα του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου https://saferinternet4kids.gr/