18 Απρ 2019

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι οι εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2019 - 2020 θα γίνουν από τη Δευτέρα 6 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019. Στο Δημοτικό Σχολείο εγγράφονται όλοι οι μαθητές που έχουν γεννηθεί το 2013.
Για την εγγραφή είναι απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016). (Για τους αλλοδαπούς μαθητές Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ή Πιστοποιητικό Γέννησης σε επίσημη μετάφραση).
  2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με την αρ.πρωτ. Φ6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 του ΥΠΠΕΘ {δίδεται από το Σχολείο και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κτλ.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία)}.
  4. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.
  5. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η Διεύθυνση Κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ΔΕΗ, εταιρείας τηλεπικοινωνιών, Ε1,Δ.Ο.Υ., κ.ά). Θα τηρηθούν αυστηρά τα όρια χωροταξικής κατανομής και θα εγγράφονται στο Σχολείο μας μόνο τα παιδιά που ανήκουν στα όριά του.

    Για να δείτε τα όρια πατήστε ΕΔΩ
Οι εγγραφές θα γίνονται τις εργάσιμες ημέρες από 08.30 μέχρι 13.00 .


Η Διευθύντρια του Σχολείου

                                                                                       Γάσπαρη Μαρία