23 Μαΐ 2019

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Αγαπητοί γονείς,

Σύμφωνα με τα αρ. πρωτ. 61195/Δ2/17-04-2019 και αρ. πρωτ. 61171/Δ2/17-04-2019 έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της διεξαγωγής των Αυτοδιοικητικών Εκλογών ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια ορίζεται η 4 η Ιουνίου 2019.

Η Διευθύντρια του Σχολείου