4 Δεκ 2019

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Η/Υ


Στο πλαίσιο του μαθήματος των Τ.Π.Ε. οι μαθητές της Δ’ τάξης  έμαθαν τα μέρη του Η/Υ. Παρακάτω μπορούν να κάνουν εξάσκηση με το παιχνίδι που ακολουθεί φτιαγμένο με το web 2.0 εργαλείο Wordwall.