14 Σεπ 2022

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 37ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-2023

 


Εισαγωγή 

 Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Ο παρών σχολικός κανονισμός δεν έχει στατικό χαρακτήρα αλλά  συνδέεται δυναμικά με την κουλτούρα και τις λειτουργικές ανάγκες του σχολείου και  ενσωματώνει όχι μόνο την οργανωτική ανάγκη της σχολικής μονάδας αλλά θέτει με σαφήνεια τα όρια της πειθαρχίας. Πρόκειται για έναν σχολικό κανονισμό, που δε θεωρεί τη σχολική πειθαρχία ως αυτοσκοπό αλλά μέσο παιδαγωγικό για την ομαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών ως μέλη μιας ευρύτερης ομάδας. Δίνει έμφαση στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη, αφήνει περιθώρια για αυτόνομη λειτουργία των μαθητών, προάγει την προσαρμογή και την υπευθυνότητα και, τέλος, περιέχει λογικά, γενικά αποδεκτά, κατανοήσιμα και εφαρμόσιμα άρθρα.

Άφιξη - πρωινή προσευχή

Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 8:00 έως τις 8:15. Οι μαθητές εισέρχονται από  δύο εισόδους του Σχολείου, τη βορειοδυτική και τη νότια είσοδο του σχολείου.  Η άφιξη των μαθητών που παρακολουθούν την πρωινή ζώνη του Ολοήμερου γίνεται από τις 7:00 ως τις 7:15 από την κεντρική είσοδο.

Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή τους, τους αφήνουν στην είσοδο και αφού βεβαιωθούν ότι οι μαθητές εισήλθαν στο προαύλιο, αποχωρούν. Η είσοδος των γονέων και κηδεμόνων στον χώρο του Σχολείου σύμφωνα με το ΠΔ 79/2017και πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, δεν επιτρέπεται. Οι γονείς που χρησιμοποιούν τροχοφόρα θα πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να υπακούν στις υποδείξεις των Σχολικών Τροχονόμων. Οφείλουν, για την ασφάλεια των μαθητών, να μη σταθμεύουν στην οδό Μυρτιάς, τόσο κατά την πρωινή προσέλευση, όσο και κατά την μεσημβρινή αποχώρηση των μαθητών.

Οι μαθητές εισέρχονται στον αύλειο χώρο του σχολείου και κατευθύνονται στην ανατολική αυλή (υπόστεγο), αφήνουν τις τσάντες τους και πηγαίνουν στην προκαθορισμένη αυλή τους μέχρι την ώρα της προσευχής (οι μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων στη δυτική αυλή)και οι υπόλοιπες τάξεις στην ανατολική).

Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή και ενημέρωση με σεβασμό. Οι μαθητές συντάσσονται σε προκαθορισμένες θέσεις έχοντας τις τσάντες μαζί τους. Σε περίπτωση βροχής ή κρύου και μόνο, επιτρέπεται να τις αφήνουν έξω από την τάξη τους. Ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην προσευχή, οφείλουν, όμως, να βρίσκονται στον χώρο του σχολείου, όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

Αποχώρηση από το σχολείο

Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται στο τέλος του 6ώρου στις 13:15 από τις εξόδους του σχολείου ως εξής:

α. Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης από τη δυτική έξοδο

β. Οι μαθητές της  Γ΄ τάξης από την κεντρική έξοδο

γ. Οι μαθητές της  Δ΄ τάξης από την βορειοανατολική έξοδο

δ. Οι μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης από τη νότια  έξοδο.

Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δε φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και, φυσικά, αφού έχει ενημερωθεί γι’ αυτό ο δάσκαλος της τάξης και ο διευθυντής. Ο γονέας/κηδεμόνας δεν εισέρχεται στο σχολείο αλλά περιμένει τον μαθητή στην έξοδο και τον παραλαμβάνει, αφού πρώτα υπογράψει τη σχετική βεβαίωση αποχώρησης που θα του δοθεί από τον εκπαιδευτικό που παραδίδει τον μαθητή.

Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί μεριμνούν για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών έως και 15 λεπτά μετά τη λήξη των μαθημάτων. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την τελευταία ώρα αποχωρούν από την τάξη, αφού έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές από αυτή.

Σε περίπτωση φοίτησης μαθητή στο ολοήμερο πρόγραμμα, η αποχώρηση γίνεται στις 15:00 ή στις 16:00, ανάλογα με τη δήλωση αποχώρησης του γονέα-κηδεμόνα του.

Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά τη λήξη των μαθημάτων βαραίνει αποκλειστικά τον γονέα/κηδεμόνα. Για τον λόγο αυτό οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και την τροποποίηση αυτού κατά περίπτωση και να περιμένουν έγκαιρα έξω από το σχολείο για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που σχολούν, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα. Τέλος, γονέας-κηδεμόνας, που λόγω ανωτέρας βίας, δεν προσήλθε εγκαίρως για να παραλάβει το παιδί του μέχρι τις 13:30, οφείλει να ενημερώσει το σχολείο και το παιδί του παραμένει στον χώρο του γραφείου.

Σχολικές γιορτές – Διδακτικές επισκέψεις

Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις, αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής. Οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η συμπεριφορά τους δε και οι υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκειά τους είναι ανάλογη με το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα. Στις σχολικές γιορτές το ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση και οι γονείς ενημερώνονται εκ των προτέρων με γραπτό σημείωμα ή ηλεκτρονικό μήνυμα για το πρόγραμμα της ημέρας.

Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης, τηρείται το ημερήσιο σχολικό διδακτικό ωράριο και θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση προς γονείς και μαθητές σε περίπτωση αλλαγής του. 

Φοίτηση και συμπεριφορά μαθητών στο σχολείο

Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι υποχρεωτική, επομένως η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνο όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.). Η ελλιπής φοίτηση οδηγεί σε φτωχά μαθησιακά αποτελέσματα και μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσει σε επανάληψη της τάξης.

  

Συμπεριφορά στην τάξη

Στην τάξη η συμπεριφορά των μαθητών  θα πρέπει  να είναι ευγενική και κόσμια προς τους δασκάλους και τους συμμαθητές. Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τη  διαφορετικότητα (π.χ. εμφάνιση, εθνικότητα, θρήσκευμα, φυλή) και να αποδέχονται στις ομαδικές δράσεις όλους τους συμμαθητές τους χωρίς διακρίσεις. Κάθονται στις θέσεις τους, μιλούν ψιθυριστά και ζητούν άδεια για οτιδήποτε επιθυμούν. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών, αναψυκτικών ή η χρήση τσίχλας.

Ο/η μαθητής /τρια που είναι ιδιαίτερα ανήσυχος/η και παρεμποδίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, μπορεί προκειμένου να ηρεμήσει σε ασφαλές περιβάλλον, να σταλεί για λίγη ώρα σε διπλανό τμήμα. 

 Συμπεριφορά στο διάλειμμα

Την ώρα του διαλείμματος οι μαθητές περιμένουν την άδεια του δασκάλου τους για να βγουν συνοδεία του από την τάξη ήρεμα και χωρίς βιασύνη παίρνοντας όσα πράγματα χρειάζονται (φαγητό, νερό, χρήματα, χαρτομάντιλα κλπ). Κινούνται ήσυχα στους διαδρόμους του σχολείου και κατεβαίνουν τις σκάλες με ασφάλεια.

Ο εκπαιδευτικός αποχωρώντας, κλειδώνει την τάξη στον όροφο και το ισόγειο.  Αν ο καιρός είναι καλός, όλοι οι μαθητές παραμένουν στην αυλή του σχολείου σε αυστηρά ορισμένους χώρους:

 Α΄-Β΄-Γ΄ τάξη: δυτική αυλή

Δ΄ τάξη: αυλιδάκι και βόρειο διάδρομο

Ε΄-ΣΤ΄ τάξη: στέγαστρο-μπάσκετ

Αν ο καιρός είναι βροχερός ή κρύος, οι μαθητές κατά την ώρα του διαλείμματος παραμένουν στην τάξη τους με τον εκπαιδευτικό που είχε μάθημα πριν το διάλειμμα.

Οι μαθητές κατά το διάλειμμα περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους στο κυλικείο και σε συγκεκριμένη θέση ανά τάξη, τηρώντας τις αποστάσεις, χωρίς να προκαλούν προβλήματα με τη συμπεριφορά τους. Παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια του διαλείμματος στην αυλή και εισέρχονται στις τουαλέτες από τις εξωτερικές πόρτες. Χρησιμοποιούν τις τουαλέτες σύμφωνα με το φύλο τους και τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής (π.χ. ρίχνουν τα χαρτιά στους κάδους, τραβούν το καζανάκι, πλένουν τα χέρια, βάζουν αντισηπτικό) χωρίς να καταφεύγουν σε αλόγιστη χρήση χαρτιού, κρεμοσάπουνου, νερού και αντισηπτικού. Το διάλειμμα είναι χρήσιμος χρόνος για τον μαθητή προκειμένου να ξεκουραστεί, να φάει, να παίξει και να επικοινωνήσει με φίλους και συμμαθητές. Συνεπώς, συμπεριφορές βίαιες, λεκτικές αντιπαραθέσεις, εκφοβισμοί (bullying), ύβρεις, κοροϊδίες, συκοφαντίες, περιθωριοποιήσεις δεν εξασφαλίζουν  ένα ήρεμο και χαρούμενο διάλειμμα.

Για λόγους ασφάλειας κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, δεν επιτρέπεται η χρήση μπάλας και υποκατάστατα αυτής (καπάκια, μπουκάλια, αυτοσχέδιες μπάλες), τάπες κ.ά. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, οφείλουν να απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο.

Οι μαθητές φροντίζουν να πετούν τα σκουπίδια τους στους κάδους και όσα ανακυκλώνονται στους ειδικούς κάδους, ώστε, τόσο οι τάξεις, όσο και το προαύλιο να είναι καθαρά.

Με τη λήξη του διαλείμματος, οι μαθητές παρατάσσονται σε συγκεκριμένη για το τμήμα τους θέση στο προαύλιο του σχολείου και προσέρχονται ήσυχα  στην αίθουσα με τη συνοδεία του εκπαιδευτικού που έχει μάθημα στο τμήμα.

Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Οι μαθητές οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και τις εγκαταστάσεις του σχολείου. Δε γράφουν ούτε χαράζουν τους τοίχους και τα θρανία. Κάθε καταστροφή εκτός από τη δυσκολία και το κόστος αποκατάστασης, υποβαθμίζει τον χώρο που ζουν και δραστηριοποιούνται καθημερινά.

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα, μεγάλα χρηματικά ποσά αλλά ούτε και υλικό με προκλητικό ή ανήθικο περιεχόμενο σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, ρολογιών smart phone και άλλων μέσων καταγραφής εικόνας και ήχου απαγορεύεται στον χώρο του σχολείου.

 Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου

Ο Διευθυντής/ντρια καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις επίτευξής τους για ένα σχολείο λειτουργικό, δημοκρατικό και ανοιχτό στην κοινωνία.

Δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης ανάμεσα σε αυτόν και τους εκπαιδευτικούς και εξασφαλίζει τη συναίνεση και τη συνεργασία. Ασκεί με δικαιοσύνη, σύνεση και δημοκρατικό πνεύμα τα καθήκοντά του παρακινώντας τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ενθαρρύνοντάς τους να καινοτομούν στην τάξη.

Είναι υπεύθυνος/η για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και τον συντονισμό της σχολικής ζωής. Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου, το οποίο θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού, δημοκρατικού κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Επικοινωνεί με τους μαθητές συχνά, συνεργάζεται με τους γονείς και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε τακτική βάση. Συγκαλεί συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και εισηγείται θέματα που αφορούν στη σχολική κοινότητα.

Είναι υπεύθυνος/η μαζί με τους εκπαιδευτικούς για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, για τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.

Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στο πλαίσιο πάντα της νομιμότητας.

Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις συνεργασίας σχολείου και οικογένειας. Τέλος, έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του.

Γονείς και κηδεμόνες

Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να επικοινωνούν με το σχολείο έχοντας σαφή, ξεκάθαρο και διακριτό τον ρόλο τους. Μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται για την πρόοδο και τη συμπεριφορά του παιδιού τους από τον/την δάσκαλο/α της τάξης επικοινωνώντας μαζί του/της σε καθορισμένη ημέρα και ώρα (οι ώρες καθορίζονται και αναρτούνται στην ιστοσελίδα του σχολείου).

Οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο και στο τέλος κάθε τριμήνου, κατόπιν πρόσκλησής τους, για την παραλαβή της βαθμολογίας των μαθητών και για ατομική ενημέρωση.

Σε περίπτωση σοβαρής ανάγκης, ο γονέας/κηδεμόνας μπορεί μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον/την δάσκαλο/α ή τη διευθύντρια να επισκέπτεται το σχολείο μετά τις 13.30.

Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές στο σπίτι ή όσες αναρτώνται στην ιστοσελίδα και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου. Επίσης, ελέγχουν καθημερινά το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στον/στην δάσκαλο/α της τάξης και στη διεύθυνση κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά στη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.

Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, όποιος από τους γονείς έχει την κηδεμονία του μαθητή (με προσωρινή επιμέλεια είτε δικαστική απόφαση), οφείλει να ενημερώσει άμεσα το σχολείο.

Σε περίπτωση μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης απουσίας μαθητή, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο. Το τηλέφωνο του σχολείου (2810 238757) είναι στη διάθεση των γονέων για οποιαδήποτε ενημέρωση. Είναι υποχρέωση των γονέων να ενημερώνουν τον/την εκπαιδευτικό και τη Διεύθυνση σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας τους.

Ο γονέας-κηδεμόνας του μαθητή, που προκαλεί βανδαλισμούς στη σχολική περιουσία, οφείλει να  αποκαταστήσει τις ζημιές.

 Κανένας γονέας-κηδεμόνας δεν έχει δικαίωμα να εισέρχεται στον χώρο του σχολείου και να νουθετεί, επιπλήττει ή τιμωρεί κανένα παιδί. Για οποιοδήποτε πρόβλημα, ο γονέας-κηδεμόνας συζητάει αρχικά με τον δάσκαλο της τάξης και αν δε λυθεί, επικοινωνεί με τη Διεύθυνση.

Γονείς-κηδεμόνες ή ενήλικες που για κάποιο λόγο εισέρχονται στο σχολείο, οφείλουν να δηλώσουν τον λόγο της παρουσίας τους στο διδακτικό προσωπικό του σχολείου ή στον Διευθυντή και περιμένουν στον χώρο του κυλικείου χωρίς να περιφέρονται στους άλλους χώρους του σχολείου.

Διδακτικό προσωπικό

Οι εκπαιδευτικοί ως δημόσιοι λειτουργοί και ως παιδαγωγοί οφείλουν να λάβουν υπεύθυνα υπόψη τους τα παρακάτω:

α) Γενικά καθήκοντα

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου οφείλουν:

-Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προσφέρουν το μάθημά τους με διδακτική αρτιότητα και σύμφωνα με τη σύγχρονη αντίληψη της διδακτικής και της παιδαγωγικής επιστήμης

-Να προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και να τηρούν τον χρόνο έναρξης και λήξης των μαθημάτων

-Να υποδέχονται στην αίθουσα τους μαθητές κατά την πρωινή προσέλευση

-Να προσέχουν το ύφος και τη μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν με γονείς και μαθητές και να προάγουν τη λειτουργική επικοινωνία

-Να προσέρχονται στο σχολείο με κόσμια εμφάνιση

-Να έχουν απενεργοποιημένα τα κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια του μαθήματος και να μην καταναλώνουν τρόφιμα ή ποτά

-Να μην αποβάλλουν, στο πλαίσιο τιμωρίας, μαθητή από την αίθουσα ενώ σε περίπτωση  σωματικής του ανάγκης να έχουν αίσθηση του χρόνου απουσίας του μαθητή από την τάξη

-Να αποχωρούν τελευταίοι από τις αίθουσες διδασκαλίας κατά την έναρξη του διαλείμματος

-Να μη δίνουν το κλειδί της αίθουσας, σε καμιά περίπτωση, στους μαθητές

-Να φροντίζουν υπεύθυνα τόσο οι δάσκαλοι ΠΕ 70, όσο και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων να είναι συνεπείς στην αλλαγή της διδακτικής ώρας. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να επιδείξουν οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας (Φυσικής Αγωγής, Πληροφορικής), οι οποίοι παραλαμβάνουν και παραδίδουν στα τμήματα μαθητές

-Να ενημερώνουν με υπευθυνότητα τους γονείς- κηδεμόνες για το ήθος και την επίδοση των μαθητών σε τακτές ημέρες και ώρες, προάγοντας τη σχέση σχολείου και οικογένειας

-Να μεριμνούν για την ασφάλεια και τη χρήση  των ηλεκτρονικών συσκευών της τάξης τους και να ελέγχουν φεύγοντας την απενεργοποίησή τους

-Να ελέγχουν, ακόμη και όταν δεν είναι εφημερεύοντες, τους μαθητές, όταν  αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε παρεκτροπή τους

-Να ενημερώνουν σε περίπτωση συμμετοχής σε απεργία ή στάση εργασίας τη Δ/νση του σχολείου από την προηγούμενη ημέρα ή το πρωί πριν από τις 7:30 π.μ. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης θα θεωρούνται απεργοί

-Να αναφέρουν στη Διευθύντρια του σχολείου κάθε υποψία που έχουν για τυχόν οικογενειακή κακοποίηση μαθητή και να φροντίζουν να ενημερώνονται για άλλα προβλήματα υγείας ή ιδιαιτερότητες των μαθητών τους

-Να είναι εχέμυθοι σε θέματα που συζητούνται στον Σύλλογο Διδασκόντων

β) Εφημερία

-Οι εφημερεύοντες οφείλουν να παρευρίσκονται στις θέσεις τους 8.00-8.15 το πρωί και να παραμένουν 15 λεπτά μετά τη λήξη των μαθημάτων. Οι εφημερεύοντες στις θέσεις των εξόδων του σχολείου πρέπει  να βρίσκονται με τους μαθητές τους 2 λεπτά πριν τη μεσημβρινή αποχώρηση για να τις ανοίγουν

-Οι εφημερεύοντες δεν επιτρέπουν την είσοδο των γονέων-κηδεμόνων στον χώρο του σχολείου

-Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι εφημερεύοντες έχουν την εποπτεία της εισόδου

-Με την έναρξη του διαλείμματος, οι εφημερεύοντες σπεύδουν στις θέσεις τους και φροντίζουν να είναι ενεργητικά παρόντες για την ασφάλεια των μαθητών

-Δεν επιτρέπουν για παιχνίδι μπάλες (αυτοσχέδιες και μη), μπουκάλια, τάπες και κάθε τι που θα μπορούσε να αποδειχθεί επικίνδυνο για την ασφάλεια των μαθητών

-Ο εφημερεύων στη μικρή αυλή (αυλιδάκι) και βόρειο διάδρομο ελέγχει κατά το διάλειμμα την είσοδο των παιδιών στο κτίριο

-Έχουν τη σχετική εγρήγορση ώστε να παρακολουθούν την εν γένει συμπεριφορά των μαθητών, παρεμβαίνουν δημιουργικά σε περιπτώσεις βίας (λεκτικής-σωματικής) και παραπέμπουν σε περιπτώσεις ακραίας βίας τους εμπλεκόμενους μαθητές στην επιτροπή διαχείρισης ενδοσχολικής βίας, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων. Ιδιαίτερη θα πρέπει να είναι η εποπτεία του εφημερεύοντα στις περιπτώσεις μαθητών που έχει επισημανθεί από το σχολείο ή από την οικογένεια η ιδιαιτερότητα και η δυσκολία της συμπεριφοράς του

-Παιδιά που για οποιοδήποτε λόγο έχουν καθυστερήσει να αποχωρήσουν, με ευθύνη των εφημερευόντων, παραμένουν στον χώρο του γραφείου. 

 Πολιτική του σχολείου για τη βία

Το παρόν πεδίο αναφέρεται στη σαφή καταγραφή της πολιτικής του σχολείου για τα θέματα ενδοσχολικής βίας των μαθητών και στη δέσμευση της σχολικής κοινότητας (Διευθυντής, Υποδιευθυντές, Σύλλογος διδασκόντων, Βοηθητικό προσωπικό) να αντιμετωπίζει στο εξής, με κατάλληλες και συγκεκριμένες διαδικασίες, κάθε μορφή ενδοσχολικής βίας.

Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι πρέπει να υπάρχει ποιοτική διάκριση σοβαρότητας της συμπεριφοράς βίας και να μην υπάγονται όλες αδιακρίτως οι συμπεριφορές στον κανόνα της «μηδενικής ανοχής», γιατί τότε κινδυνεύουμε να ομογενοποιήσουμε το σημαντικό και το ασήμαντο, το επικίνδυνο και το ακίνδυνο, το ηθικό και το ανήθικο και έτσι να μας ξεφεύγουν συμπεριφορές που εμπίπτουν στα σοβαρά φαινόμενα ενδοσχολικής βίας.

 α) Φιλοσοφία  του σχολείου για τη βία

-Το σχολείο μας είναι σχολείο δικαιοσύνης, συνεργασίας και αποδοχής όλων των μαθητών.

-Κάθε άτομο έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να μη βιώνει καταπίεση και σκόπιμη ταπείνωση στο σχολείο όπως και στην κοινωνία.

-Κανένας μαθητής δε θα πρέπει να φοβάται να πάει σχολείο μήπως και κάποιος τον ενοχλήσει, τον ταπεινώσει, τον φοβίσει, τον εκμεταλλευτεί, τον εξευτελίσει.

-Κανένας γονέας δε θα πρέπει να ανησυχεί μήπως συμβεί κάτι από τα παραπάνω στο παιδί του.

-Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα να αναφέρει στους δασκάλους ή στον Διευθυντή του σχολείου ένα περιστατικό ενδοσχολικής βίας στο οποίο είτε μετείχε είτε ήταν θεατής.

 β)  Ορισμός του φαινομένου

 Ως ενδοσχολική βία περιγράφεται κάθε επιθετική/τραυματική συμπεριφορά ενός ή περισσοτέρων ατόμων ασχέτως ηλικίας, σε βάρος ενός ή μιας ομάδας ατόμων. Περιλαμβάνει λεκτική, σωματική αλλά και ψυχολογική βία εναντίον όποιων βρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο σε δυσχερή θέση.

Ως ενδοσχολική βία περιγράφουμε μόνο τη διαπροσωπική και όχι τους βανδαλισμούς.

γ) Διάκριση της ενδοσχολικής βίας 

1) Χαμηλής έντασης: Απερίσκεπτα-επιπόλαια σχόλια και πειράγματα που θίγουν, βρισιές και περιστασιακός αποκλεισμός από την παρέα.

2) Ενδιάμεσης έντασης: Ενοχλήσεις που συνεχίζονται σε βάθος χρόνου και είναι επώδυνες (άσχημα πειράγματα, συστηματικός αποκλεισμός, απειλές) και μικρή σωματική βία (σπρωξιές, τρικλοποδιές).

3) Υψηλής έντασης: Σκληρές συστηματικές ενοχλήσεις μεγάλης χρονικής διάρκειας τις οποίες το θύμα βιώνει  με έντονα αρνητικά συναισθήματα. Σχετίζονται με σοβαρές σωματικές, λεκτικές και μη επιθέσεις και απόλυτο αποκλεισμό από την ομάδα.

δ) Μορφές διαπροσωπικής ενδοσχολικής βίας

-Κοροϊδίες, καζούρα, γκριμάτσες κ.ά.

-Κλοτσιές, τρικλοποδιές, σπρωξιές, χτυπήματα, φτύσιμο, δάγκωμα, η άλλη σωματική επίθεση

-Αρπαγή, κρύψιμο αντικειμένων που ανήκουν σε άλλον

-Απειλές, εκβιασμός, εκφοβισμός (γραπτός ή λεκτικός)

-Η σκόπιμη στέρηση των φίλων κάποιου και ο αποκλεισμός του με τη χρήση φημών ή συκοφαντιών

-Συμπεριφορές ρατσιστικές, προσβλητικές που σχετίζονται με την εμφάνιση, τη διαφορετικότητα, την ασθένεια, την εθνική προέλευση κάποιου/ων μαθητών

-Σεξουαλικά υπονοούμενα σε βάρος κάποιου

-Άγγιγμα σε σημεία του σώματος που καλύπτει ένα εσώρουχο

 ε) Τι δεν είναι ενδοσχολική βία;

-Καλοπροαίρετα πειράγματα, ένας «μια κι έξω» καβγάς, ένα έντονο παιχνίδι χωρίς πρόθεση σωματικής ή άλλης βλάβης.

στ) Κριτήρια για τον  χαρακτηρισμό ενός φαινομένου ως ενδοσχολική βία

1.   Η πρόθεση (βία εσκεμμένη, ηθελημένη, συνειδητή, προμελετημένη)

2.   Τραυματικός αντίκτυπος στο θύμα (άγχος, στρες, ταραχή, μοναξιά, απομόνωση)

3.   Χρονική συνέχεια (είναι συνεχής, συστηματική και με διάρκεια)

4.   Άσκηση δύναμης (εξουσιαστική στο θύμα, πιεστική)

5.   Επανάληψη (εμφανίζεται κατ’ εξακολούθηση, παρά ίσως τις διαμαρτυρίες ή τις ενδείξεις από το παιδί που υποφέρει)

 ζ) Κανόνες του σχολείου ως προς την ενδοσχολική βία

 Για τον μαθητή

Στο πλαίσιο των δημοκρατικών αρχών και της ατομικής ελευθερίας των μαθητών, απαγορεύονται ρητά και με σταθερότητα από όλους τους εκπαιδευτικούς και τη διοίκηση, συμπεριφορές όπως οι παρακάτω:

-Κοροϊδίες, καζούρα, γκριμάτσες κ.ά.

-Κλοτσιές, τρικλοποδιές, σπρωξιές, χτυπήματα, φτύσιμο, δάγκωμα, η άλλη σωματική επίθεση

-Αρπαγή, κρύψιμο αντικειμένων που ανήκουν σε άλλον

-Απειλές, εκβιασμός, εκφοβισμός (γραπτός ή λεκτικός)

-Η σκόπιμη στέρηση των φίλων κάποιου και ο αποκλεισμός του με τη χρήση φημών ή συκοφαντιών

-Συμπεριφορές ρατσιστικές, προσβλητικές που σχετίζονται με την εμφάνιση, τη διαφορετικότητα, την ασθένεια, την εθνική προέλευση κάποιου/ων μαθητών

-Σεξουαλικά υπονοούμενα σε βάρος κάποιου

-Άγγιγμα σε σημεία του σώματος που καλύπτει ένα εσώρουχο

 Για τους εκπαιδευτικούς

Έχει εξασφαλιστεί για όλους τους εκπαιδευτικούς και τη διοίκηση του σχολείου η δέσμευση, η διάθεση και η συμφωνία για τη:

- Σύσταση τριμελούς επιτροπής διαχείρισης του περιστατικού βίας με τους εμπλεκόμενους μαθητές σε ήσυχο χώρο (βιβλιοθήκη) και σε κοινό χρόνο των μελών της επιτροπής, ο οποίος θα εξασφαλίζεται με ενδεχόμενη τροποποίηση του προγράμματος.

- Διαδικασία ευαισθητοποίησης όλων των μαθητών

- Ενθάρρυνση καλών σχέσεων μεταξύ μαθητών και μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικών

- Πλαισίωση ευάλωτων και νέων μαθητών (μαθητές Α’ Δημοτικού, μαθητές από μετεγγραφή, μαθητές με ελλειμματικό ύψος, σωματική ατέλεια ή αναπηρία, υπέρβαροι μαθητές και κάθε μαθητής προερχόμενος από ευαίσθητο-ευάλωτο οικογενειακό περιβάλλον)

- Παιδαγωγική καθοδήγηση των γονέων ώστε να μειωθούν οι επιθετικές συμπεριφορές των παιδιών τους

- Εκπαίδευση και επιμόρφωση πάνω στο θέμα

- Δυναμική επιτήρηση κατά την ώρα των διαλειμμάτων ιδιαίτερα σε χώρους αυξημένης επικινδυνότητας (τουαλέτες, κενά κλιμακοστασίων) και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών

- Εκπαίδευση στην ικανότητα γρήγορης και αποφασιστικής παρέμβασης σε ένα περιστατικό

- Οριοθέτηση ξεχωριστού χώρου διαλείμματος των μικρών και των μεγάλων μαθητών

 Για τους γονείς

-Προσέρχονται σε κάθε ανοικτή συνάντηση και ενημερώνονται για την προσπάθεια του σχολείου στα ζητήματα ενδοσχολικής βίας

-Προσέρχονται μετά από πρόσκληση του Διευθυντή σε συνάντηση, μετά από ένα περιστατικό βίας, στο οποίο έχει εμπλακεί το παιδί τους είτε ως θύμα είτε ως θύτης

-Συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια- σεμινάρια που διοργανώνει το σχολείο

 η) Μέθοδοι αντιμετώπισης της βίας στον χώρο του σχολείου

Ένα περιστατικό εκφοβισμού θα πέσει στην αντίληψή μας:

-Θα το δούμε να εκτυλίσσεται μπροστά σας

-Θα μας το αναφέρει το παιδί που τον υφίσταται

-Θα επικοινωνήσουν μαζί μας οι γονείς του

-Θα μας το αναφέρουν μαθητές ή συνάδελφοι

-Θα το συνθέσουμε μόνοι μας από πληροφορίες ή συμβάντα, συμπεριφορές

 

 

Ενέργειες εκπαιδευτικού κατά την εξέλιξη ενός φαινομένου ενδοσχολικής βίας ενδιάμεσης και υψηλής έντασης στον αύλειο χώρο

     ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΜΑΣ. Ένα περιστατικό βίας μας ταράζει και μας εξοργίζει και ζητά άμεσα, κάποιες φορές, την αντίδρασή μας.

     ΔΙΑΣΠΑΜΕ ΗΡΕΜΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ-ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Η ομήγυρη εντείνει τη βία λόγω του ότι αυξάνει το γόητρο του θύτη αλλά και όσων θέλουν να αναδειχτούν μέσα από το γεγονός.

     ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βεβαιωνόμαστε για την ασφάλεια του θύματος. Αν κινδυνεύει, ζητάμε βοήθεια.

     ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΘΕΣΗ. Μέχρι να εξακριβώσουμε τι συμβαίνει δεν μπαίνουμε σε αντιπαράθεση ευθυνών με τους εμπλεκόμενους αλλά ούτε και με τους άλλους μαθητές.

     ΑΚΟΥΜΕ  ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Ακούμε όσες πληροφορίες από το θύμα, τον θύτη ή κάποιο συμμαθητή υπάρχουν για το γεγονός. Στη φάση αυτή δεν κρίνουμε, δεν εκφέρουμε άποψη ούτε αποδίδουμε ευθύνες.

     ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ. Κατηγοριοποιούμε το γεγονός ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και την έντασή του.

     ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ. Η κατάσταση πριν απ’ όλα απαιτεί να δείξουμε ποιος έχει τον έλεγχο και είναι ικανός να χειριστεί την κατάσταση και αυτός είναι ο εκπαιδευτικός.

     ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ (αφορά στη συμπεριφορά μαθητών μεγάλων τάξεων).  Ο δάσκαλος της τάξης αφού έχει ενημερωθεί για το γεγονός από τον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό, έχει την υποχρέωση σε δεύτερο χρόνο να εποπτεύσει τη συμπλήρωση από το θύμα και τον θύτη, του εντύπου περιγραφής του περιστατικού. Το έντυπο αυτό αρχειοθετείται από τον ίδιο και αποτελεί τεκμήριο καταγραφής βίαιων συμπεριφορών των μαθητών.

     ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ. Ο εκπαιδευτικός της τάξης και ανάλογα με την περίπτωση ο εφημερεύων, ενημερώνουν τον διευθυντή  και τον σύλλογο διδασκόντων.

     ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Η τριμελής επιτροπή διαχειρίζεται με άρτια ψυχοπαιδαγωγική μεθοδολογία τους εμπλεκόμενους και τους βοηθά στην αναγνώριση και στην περιγραφή του γεγονότος, στον προσδιορισμό της έντασής του, στις ψυχοσυναισθηματικές συνέπειες και ζητά τη δέσμευσή τους για ενσυναίσθηση και αναστοχασμό του περιστατικού σε δεύτερο χρόνο.

     ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ. Η τριμελής επιτροπή επανέρχεται σε δεύτερο χρόνο με τους εμπλεκόμενους ώστε οι τελευταίοι, να πάρουν το μήνυμα ότι παίρνουμε την υπόθεση πολύ σοβαρά και δεν την ξεχάσαμε καθώς και να διακρίνουμε τυχόν «μετακινήσεις» τους, ως προς το περιστατικό.

   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης βίαιης συμπεριφοράς  η τριμελής επιτροπή διαχείρισης περιστατικού σε συνεννόηση με τον διευθυντή του σχολείου, καλούν σε διευρυμένη συνάντηση τους γονείς  των εμπλεκομένων, για να λάβουν σαφή και λεπτομερή γνώση της συμπεριφοράς των μαθητών και σχεδιάζεται η από κοινού παρέμβαση. Δύναται δε στη συνάντηση αυτή να παρευρίσκεται και η σχολική Σύμβουλος της περιφέρειας του σχολείου. Σε κάποιες ιδιαίτερα ακραίες περιπτώσεις, συστήνεται η συνεργασία και με ειδικό. 

     Σε εκδήλωση ακραίου περιστατικού και επαναλαμβανόμενης βίαιης συμπεριφοράς  η τριμελής επιτροπή διαχείρισης περιστατικού σε συνεννόηση με τον διευθυντή του σχολείου ενημερώνει τους γονείς στέλνοντάς τους  επιστολή για το τι έχει συμβεί, ποια είναι η αντιμετώπιση του σχολείου και ποια διάσταση έχει πάρει το θέμα. Σε επόμενο χρόνο καλούνται οι γονείς  των εμπλεκομένων, για να λάβουν σαφή και λεπτομερή γνώση της συμπεριφοράς των μαθητών και σχεδιάζεται η από κοινού παρέμβαση. Δύναται δε στη συνάντηση αυτή να παρευρίσκεται και η σχολική Σύμβουλος της περιφέρειας του σχολείου. Σε κάποιες ιδιαίτερα ακραίες περιπτώσεις, συστήνεται η συνεργασία και με ειδικό. 

  Σημείωση: Οι περιπτώσεις ενδοσχολικής βίας χαμηλής έντασης αντιμετωπίζονται από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό της τάξης με τον τρόπο που εκείνος κρίνει αποτελεσματικό είτε μεμονωμένα είτε σχεδιάζοντας παρέμβαση οποιουδήποτε τύπου στην ομάδα της τάξης. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως οι σχεδιασμένες παρεμβάσεις με διάρκεια, που αξιοποιούν συνολικά το δυναμικό της ομάδας, έχουν σημαντικές πιθανότητες για τροποποίηση βίαιων συμπεριφορών. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι προγράμματα πρόληψης συμπεριφοράς ή προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων.

 Σχολική ιστοσελίδα

Υπεύθυνος για τη διαχείριση της ιστοσελίδας του σχολείου είναι ο/η Διευθυντής/ντρια.

Για κάθε άλλη ιστοσελίδα που εμφανίζεται με τα στοιχεία του σχολείου μας στο διαδίκτυο, ο/η Διευθυντής/ντρια και το προσωπικό δε φέρουν καμία ευθύνη.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μπορούν μέσω της δασκάλας Πληροφορικής να αναρτούν παιδαγωγικό ή άλλο πολυμεσικό υλικό. Πρέπει να καταβάλλεται υπεύθυνη προσπάθεια ώστε το προς ανάρτηση υλικό να πληροί τις προϋποθέσεις ποιότητας.

Ο/η Διευθυντής/ντρια και όλο το προσωπικό μεριμνά για την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο διαδίκτυο και ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες του ΠΣΔ.

Βιβλιοθήκη

Η  Δανειστική  Βιβλιοθήκη στεγάζεται  στον 1ο  όροφο του σχολείου μας. Διαθέτει  πάρα  πολλούς  τίτλους   βιβλίων και στόχο έχει οι μαθητές να απολαύσουν  τον μαγικό κόσμο της λογοτεχνίας και της γνώσης. Υπάρχει  διαδικτυακά στο σύνδεσμο https://37dimotiko.blogspot.com/2022/11/37.html και εμπλουτίζεται συνεχώς.

Πρόγραμμα λειτουργίας

Ο δανεισμός γίνεται κάθε δύο εβδομάδες ανά τμήμα σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα.

Κανόνες δανεισμού

-Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να κρατήσει το βιβλίο που δανείζεται μέχρι δύο εβδομάδες. Εάν δεν προλάβει να το διαβάσει, μπορεί να το δανειστεί μία φορά ακόμα.

-Οι μαθητές/τριες είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που δανείζονται ώστε να τα επιστρέψουν στην κατάσταση που τα δανείστηκαν. Μαθητής/τρια που χάνει ή καταστρέφει ένα βιβλίο, είναι υποχρεωμένος/η να το αντικαταστήσει με ένα άλλο αντίστοιχης αξίας.

-Νέος δανεισμός χωρίς επιστροφή του προηγούμενου βιβλίου, δε γίνεται.

-Οι μαθητές/τριες επιστρέφουν το βιβλίο και το παραδίδουν στον/ην υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό της Βιβλιοθήκης για να το «ξεχρεώσει», χωρίς να το παρατούν στα ράφια ή αλλού.

 Συμπεριφορά δανεισμού

-Μπαίνω στη Βιβλιοθήκη αθόρυβα και σε σειρά, κρατώντας το βιβλίο που επιστρέφω και βρίσκω γρήγορα το νέο βιβλίο, που θα δανειστώ, από το αντίστοιχο για την τάξη μου ράφι.

-Περιμένω υπομονετικά να σημειώσει ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός τον αριθμό του βιβλίου που επιστρέφω και του νέου.

-Φεύγω από τη Βιβλιοθήκη και είμαι υπεύθυνος/η για το βιβλίο ώστε να μην το χάσω ή το παρατήσω σε λάθος μέρος.

 Βοηθητικό προσωπικό

Η καθαρίστρια οφείλει να βρίσκεται στο σχολείο στο καθορισμένο ωράριό της με την προβλεπόμενη ενδυμασία και να ασκεί σχολαστικά τα καθήκοντά της.

Η καθαρίστρια οφείλει να ασφαλίζει κάθε υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τους μαθητές και να κρατά την αποθήκη της πάντα κλειδωμένη.

Απευθύνεται στον/στην Διευθυντή/ντρια για τα τυχόν προβλήματα σχετικά με το έργο που καλείται να επιτελέσει.

  

Κυλικείο

Κύριο χαρακτηριστικό του κυλικείου είναι η καθαριότητα και η ποιότητα των τροφίμων που ελέγχονται ιδιαιτέρως, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία μαθητών και προσωπικού.

Παρέχει είδη τροφών σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του ΥΠ.ΥΓ. και ακολουθεί πιστά τις υγειονομικές υποδείξεις της νομοθεσίας.

Αρμόδια επιτροπή ελέγχει την εφαρμογή των όρων λειτουργίας του κυλικείου.

Ο υπεύθυνος του κυλικείου οφείλει να ασφαλίζει το κυλικείο και να αποκλείει την πρόσβαση μαθητών για την αποφυγή τραυματισμών. Για την τήρηση της τάξης υπάρχει καθορισμένη θέση για τους μαθητές  κατά τη διάρκεια της αναμονής τους έξω από το κυλικείο.

Ο υπεύθυνος του κυλικείου οφείλει να απευθύνεται στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς με τον δέοντα σεβασμό και να περιορίζεται στα καθήκοντά του.

                                                                              

                                                   Η Δ/ντρια και ο  Σύλλογος Διδασκόντων

                                                      37ου Δημοτικού  Σχολείου Ηρακλείου