12 Ιουν 2014

Zωγραφιές από το Β3


Οι μαθητές και οι μαθήτριες του  B3, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής (ΤΠΕ) δημιούργησαν τις παρακάτω ζωγραφιές με το ελεύθερο λογισμικό KolourPaint.