28 Μαΐ 2013

Αφίσες από το Β1

Οι μαθητές της τάξης Β1, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής (ΤΠΕ), δημιούργησαν μαζί με τη δασκάλα τους Ιωάννα Βασαρμίδη αφίσες στο πρόγραμμα Open Office Draw.