28 Μαΐ 2013

"Κάνω μια ευχή..." από το Γ2

Οι μαθητές του Γ2, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής (ΤΠΕ) με την κυρία Ιωάννα Βασαρμίδη, δημιούργησαν αφίσες με θέμα "Κάνω μια ευχή". Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Open Office Draw.