27 Μαΐ 2014

Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών στην Α' τάξη Δημοτικού     Στην Α΄ τάξη εγγράφονται, υποχρεωτικά,  όσοι μαθητές συμπληρώνουν  μέχρι την 31/12/2014   το έκτο (6ο) έτος της ηλικίας τους,  δηλαδή έχουν γεννηθεί  το έτος 2008. 

     Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτούνται:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης  από τον Δήμο  στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο  υποψήφιος μαθητής.
  2.  Το βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου εγγράφου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας συμπληρωμένο  από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα υγείας και το οποίο θα παραλάβετε  είτε από το Δημοτικό Σχολείο είτε από  το Νηπιαγωγείο φοίτησης του μαθητή και θα το προσκομίσετε συμπληρωμένο το αργότερο τον Σεπτέμβριο με την έναρξη των μαθημάτων.
  4. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.
  5. Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (ΔΕΗ,  έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης ).
    Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου.

Για πρώτη φορά φέτος καταργούνται οι υποχρεωτικές ιατρικές γνωματεύσεις οδοντιάτρου, καρδιολόγου και οφθαλμίατρου για τους πρωτοεγγραφέντες και εφαρμόζεται το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή.

Το ατομικό δελτίο υγείας μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ

Διευκρινίσεις για την συμπλήρωση του ατομικού δελτίου υπάρχουν στην εγκύκλιο του Υπουργείου που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ

Τα όρια του σχολείου περικλείονται στον χάρτη που φαίνεται εδώ


                                           Ο Δ/ντής του 37ου  Δημοτικού Σχολείου

                                                
                                                            Χαχλάκης Γιάννης