27 Μαΐ 2014

Εγγραφές μαθητών στην Α' ΓυμνασίουΑγαπητοί γονείς,
Σχετικά με τις εγγραφές των μαθητών στην Α' Γυμνασίου σας ενημερώνουμε.

Α) Όρια Γυμνασίων

 Σύμφωνα με τα όρια των Γυμνασίων της περιοχής:
1.Οι   μαθητές που διαμένουν δυτικά της Παπαναστασίου,  Δυτικά της Ανθέων, Βόρεια της Ευμαθίου και ανατολικά του Κορακοβουνίου  εγγράφονται στο 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου.
2.Οι μαθητές που διαμένουν ανατολικά της Παπαναστασίου, ανατολικά της Ανθέων, νότια της Ευμαθίου, Φορτέτσα, Μαραθίτη, Βασιλειές και Άγιο Βλάσση  εγγράφονται στο 7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Β) Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας

Σας παραθέτω την κοινή απόφαση (8889/28-5-2013 και 10507/27-5-2013)των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου, προκειμένου να γίνει σωστά η κατανομή των μαθητών στα Γυμνάσια.
«Οι Διευθυντές των Δημοτικών σχολείων και των Γυμνασίων παρακαλούνται  να ελέγξουν με μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα τις  διευθύνσεις  κατοικίας των μαθητών χρησιμοποιώντας  ως αποδεικτικό στοιχείο το Έντυπο Ε1 της φορολογικής τους δήλωσης για να επιβεβαιώσουν την ακριβή διεύθυνση κατοικίας εκτός από την υπεύθυνη δήλωση που θα προσκομίσουν.
Σας εφιστούμε την προσοχή για την ορθή εφαρμογή των παραπάνω, γιατί σχολεία στα οποία δεν εγγραφεί ο προβλεπόμενος αριθμός μαθητών, έχουν τη δυνατότητα προσφυγής στον Επόπτη Δημόσιας Διοίκησης ζητώντας σχετικό έλεγχο των εγγράφων με ότι αυτό συνεπάγεται».
Κατά συνέπεια, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση που σας αποστέλλουμε με την ακριβή διεύθυνση κατοικίας και να μας προσκομίσετε φωτοτυπία του Έντυπου Ε1 της φορολογικής σας δήλωσης που θα την αποδεικνύει.
Παρακαλώ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  6-6-2014 να προσκομίσετε  το αντίγραφο του Ε1 και την υπεύθυνη δήλωση  που σας επισυνάπτουμε.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση πατήστε  εδώ.

                                                                     Ο Δ/ντής του Σχολείου

                                                                         Χαχλάκης  Γιάννης