1 Νοε 2016

ΤΟ ΘΥΜΟΜΕΤΡΟ ΜΑΣ ...ΑΠΟ ΤΟ Δ3

Φέτος στην Ευέλικτη Ζώνη ασχολούμαστε με τα συναισθήματά μας! Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία και η κατανόηση των βασικών μας συναισθημάτων. Επιμέρους στόχοι: Να κατανοήσουν τα παιδιά την αξία της φιλίας και της ομαδικότητας και να είναι σε θέση να διαχειρίζονται καταστάσεις άγχους, θυμού και φόβου. Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση, έτσι ώστε να κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων, να συμπάσχουν και να βοηθούν. Να αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας διαφόρων συναισθημάτων. Να συνδέουν τα συναισθήματα με καταστάσεις και γεγονότα της καθημερινής ζωής. Να βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης των αρνητικών τους συναισθημάτων. Να αναπτύξουν πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους ως μοναδικό και ολοκληρωμένο, να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις ψυχολογικές τους καταρρεύσεις και να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους.

Ιδού λοιπόν το θυμόμετρο της τάξης μας! Πόσο θυμό νιώθω; Πώς μπορώ να κατεβάσω τη θυμοκρασία μου;