1 Νοε 2016

Ενημέρωση για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης σχετικά με την επίσκεψη του κου Καλυβιώτη

Αγαπητοί γονείς,

Σε προηγούμενη ανακοίνωση, σας γνωστοποιήσαμε ότι την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου θα επισκεφτεί το σχολείο μας ο εικαστικός καλλιτέχνης κος Καλυβιώτης Δημήτρης για τη δημιουργία έργων σε συνεργασία με τα παιδιά. Επειδή χρειάζεται συγκεκριμένος χρόνος για την ολοκλήρωση κάθε εικαστικής δημιουργίας, θα γίνει τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος και οι τάξεις Ε΄ και Στ΄ θα σχολάσουν την ημέρα αυτή στις 14:00 αντί 13:15 προκειμένου να ολοκληρωθεί το εργαστήριό τους.

Με εκτίμηση
Ο Δ/ντής του Σχολείου
Χαχλάκης Γιάννης