18 Οκτ 2017

Little explorer among European friends Ο μικρός εξερευνητής ανάμεσα στους Ευρωπαίους φίλους του

(ΠΟΛΩΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ)

Το πρόγραμμα, με συντονίστρια χώρα την Πολωνία, απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 13 χρόνων που αντιμετωπίζουν μαθησιακά, κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα και θα διαρκέσει δύο χρόνια (από τον Σεπτέμβρη 2017 έως τον Αύγουστο του 2019).
Το θέμα του προγράμματος προέκυψε από το γεγονός ότι το σχολείο του Gdansk(Πολωνία) βρίσκεται σε υποβαθμισμένη περιοχή και πολλές οικογένειες ζουν στο περιθώριο.
Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά να ενταχθούν σε ομάδες, να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους σχέσεις, να αναπτύξουν δεξιότητες, να βελτιώσουν τα Αγγλικά τους και να νιώσουν ασφαλείς.

Το θέμα του προγράμματος επικεντρώνεται στο φυσικό περιβάλλον της θάλασσας που βρίσκεται πιο κοντά στην κάθε χώρα.
ΒΑΛΤΙΚΗ-ΠΟΛΩΝΙΑ
ΒΑΛΕΑΡΙΔΕΣ-ΙΣΠΑΝΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ

Με καινοτόμες δραστηριότητες οι μαθητές θα εξερευνήσουν τον κόσμο, θα διαμορφώσουν συμπεριφορές και θα βελτιώσουν τη γλωσσική και διαπροσωπική επικοινωνία. Θα μάθουν για τη φυσική  και πολιτισμική πολυμορφία (χλωρίδα- πανίδα), μέσα από τα έθιμα, τις παραδόσεις, τις τελετές και την ιστορία των τριών χωρών, ενώ παράλληλα θα αναπτύξουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει μετακινήσεις μαθητών. Κάθε χώρα θα πραγματοποιήσει δύο μετακινήσεις. Η πρώτη θα γίνει με τη λήξη της σχολικής χρονιάς (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα) στη χώρα μας, όπου θα υποδεχτούμε εκπαιδευτικούς και μαθητές από τη Gava και το Gdansk.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Πολλάκη Στυλιανή