18 Οκτ 2017

My Passion - My FutureΤο πρόγραμμα με τίτλο My Passion My Future είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα διάρκειας 2 ετών που υλοποιείται από δασκάλους και μαθητές 4 χωρών (Πολωνίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Κροατίας) με δραστηριότητες που αφορούν στη σχολική τους πραγματικότητα. Σκοπός του είναι αφενός να καλλιεργήσει τις δυνατότητες και τις  ικανότητες των μαθητών στη χρήση της αγγλικής γλώσσας και των νέων τεχνολογιών  και αφετέρου να διευρύνει τους πνευματικούς τους ορίζοντες μέσα από την ανατροφοδότηση και την αλληλεπίδραση, εφόδια χρήσιμα στη μελλοντική εξέλιξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους.
Αναλυτικά οι στόχοι που επιθυμούμε να επιτύχουμε είναι οι εξής:
- Να  δοθεί η ευκαιρία σε μαθητές ηλικίας 9-12 να αλληλεπιδράσουν στα αγγλικά       μέσα από αυτό το διεθνές πρόγραμμα.
- Να ενισχύσουμε το κίνητρο των μαθητών να μάθουν αγγλικά και να καλλιεργήσουμε την αυτοπεποίθησή τους σε αυτή τη γλωσσική δεξιότητα.
- Να δημιουργήσουμε καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.
- Να χρησιμοποιήσουν δάσκαλοι και μαθητές τα εκπαιδευτικά εργαλεία των νέων τεχνολογιών (e-learning platforms, internet, κ.α.) καθώς και να συνεργάζονται διαδικτυακά.
- Να επεκτείνουμε τη φήμη του σχολείου σε διεθνές επίπεδο.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος επικεντρώνονται στον ευρύτερο κύκλο ενδιαφερόντων των μαθητών μέσα από πληθώρα τοπικών και διεθνών δράσεων. Κατά τη διάρκεια των διεθνών εργαστηρίων οι μαθητές όλων των χωρών θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα με τους συνομηλίκους τους από άλλες χώρες, να παρουσιάσουν τα ενδιαφέροντά τους, να διευρύνουν τη γνώση τους σε διάφορους τομείς καθώς και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη χρήση νέων τεχνολογιών και στη χρήση της αγγλικής γλώσσας.

Βασικό ζητούμενο του προγράμματος είναι να περάσουν οι μαθητές από τη θεωρία της διδασκαλίας στην πρακτική εφαρμογή της γνώσης. Θα τους δοθεί επίσης η ευκαιρία να γνωρίσουν τις χώρες, τον πολιτισμό και την καθημερινότητα των ευρωπαίων εταίρων μας. 

Από την πλευρά τους οι δάσκαλοι θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με τους ευρωπαίους συναδέλφους τους, να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις πάνω στη διδασκαλία, εμπλουτίζοντας έτσι το εκπαιδευτικό τους υλικό.

Αναπόφευκτα θα δημιουργηθούν φιλικοί δεσμοί ανάμεσα στους συμμετέχοντες, μαθητές και δασκάλους, που ευελπιστούμε να διαρκέσουν και μετά τη λήξη του προγράμματος.

Τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος (φύλλα εργασίας, εκπαιδευτικά εργαλεία, παρουσιάσεις, φυλλάδια, οπτικοακουστικό υλικό, κ.α.) θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και θα είναι προσβάσιμα σε σχολεία και δασκάλους σε όλη την Ευρώπη.
                            
Υπεύθυνη Επικοινωνίας/ Συντονίστρια Προγράμματος: Πλουμάκη Λιάνα
  Εκπ\κος Αγγλικής Γλώσσας