29 Φεβ 2024

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι οι εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2024 - 2025 θα γίνουν από την Παρασκευή 01 Μαρτίου 2024 μέχρι και την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024. Στο Δημοτικό Σχολείο εγγράφονται όλοι οι μαθητές που έχουν γεννηθεί το 2018 (από 01-01-2018 έως 31-12-2018)

Για την εγγραφή είναι απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά:


1.  Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή ΚοινότηταςΔεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘΑ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια(άρθρο 6 του Π.Δ. 79/2017). Υποχρεωτική προσκόμιση από τον γονέα.

3.  Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με την αρ.πρωτ. Φ6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 του ΥΠΑΙΘΑ {δίδεται από το Σχολείο και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κτλ.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία)}.

4.  Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

5.  Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η Διεύθυνση Κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ΔΕΚO ή μισθωτήριο οικίας ή Ε1-Δ.Ο.Υ.)  Θα τηρηθούν αυστηρά τα όρια χωροταξικής κατανομής και θα εγγράφονται στο Σχολείο μας μόνο τα παιδιά που ανήκουν στα όριά του.

6.  Έντυπα του σχολείου

Τα παραπάνω δικαιολογητικά βρίσκονται  στους παρακάτω συνδέσμους και παρακαλείσθε να τα τυπώσετε και να τα προσκομίσετε συμπληρωμένα.

 

 Αίτηση εγγραφής κηδεμόνας εγγραφής

ΥΔ-1-κηδεμόνας εγγραφής

ΥΔ-2- 2ος κηδεμόνας

ΑΔΥΜ

ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ_ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Ανακοινοποίηση απόφασης τροποποίησης ορίων


 

 

 

Οι εγγραφές θα γίνονται τις εργάσιμες ημέρες από 10.00 μέχρι 11.00

στον χώρο του σχολείου ΜΟΝΟ  μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στα τηλέφωνα 2810238757, 2810363315  και 2810000975.

 

 

Η Διευθύντρια του Σχολείου

 

                                                                                       Γάσπαρη Μαρία