12 Δεκ 2014

Χριστουγεννιάτικα ...από το ΣΤ2

Στο πλαίσιο του μαθήματος Τ.Π.Ε. οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΣΤ2, με την βοήθεια της Web 2.0 εφαρμογής taxgedo, έφτιαξαν τις παρακάτω εικόνες.


Χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές ...από το Γ2

Στο πλαίσιο του μαθήματος Τ.Π.Ε. οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γ2 έφτιαξαν με χριστουγεννιάτικη διάθεση τις παρακάτω ζωγραφιές χρησιμοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό KolourPaint.

11 Δεκ 2014

Χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές ... από το ΣΤ3

Στο πλαίσιο του μαθήματος Τ.Π.Ε. οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΣΤ3 έφτιαξαν με χριστουγεννιάτικη διάθεση τις παρακάτω ζωγραφιές χρησιμοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό KolourPaint.

Χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές ...από το ΣΤ1

Στο πλαίσιο του μαθήματος Τ.Π.Ε. οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΣΤ1 έφτιαξαν με χριστουγεννιάτικη διάθεση τις παρακάτω ζωγραφιές χρησιμοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό KolourPaint.

Χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές ...από το Ε2

Στο πλαίσιο του μαθήματος Τ.Π.Ε. οι μαθητές και οι μαθήτριες του E2 έφτιαξαν με χριστουγεννιάτικη διάθεση τις παρακάτω ζωγραφιές χρησιμοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό KolourPaint.

10 Δεκ 2014

Χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές ...από το Γ1

Στο πλαίσιο του μαθήματος Τ.Π.Ε. οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γ1 έφτιαξαν με χριστουγεννιάτικη διάθεση τις παρακάτω ζωγραφιές χρησιμοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό KolourPaint.

Χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές ...από το Δ3

Στο πλαίσιο του μαθήματος Τ.Π.Ε. οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δ3 έφτιαξαν με χριστουγεννιάτικη διάθεση τις παρακάτω ζωγραφιές χρησιμοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό KolourPaint.

Χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές ...από το Ε1

Στο πλαίσιο του μαθήματος Τ.Π.Ε. οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ε1 έφτιαξαν με χριστουγεννιάτικη διάθεση τις παρακάτω ζωγραφιές χρησιμοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό KolourPaint.