20 Μαρ 2014

'Ελεγχοι Β' τριμήνου-'Ωρα ενημέρωσης γονέων απο τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων
1. Ο Σύλλογος διδασκόντων του Σχολείου μας, θέλοντας να σας ενημερώσει για την πρόοδο των παιδιών σας θα δώσει τους σχετικούς ελέγχους την  Παρασκευή  28 Μαρτίου και ώρα 11:30 έως 14:00.
Το πρόγραμμα της ημέρας θα διεξαχθεί κανονικά. Όποιος γονιός ενημερώνεται μπορεί να αποχωρεί με  το παιδί του. Όσων παιδιών οι γονείς δε θα έρθουν,  θα σχολάσουν κανονικά στις 14:00.              Έλεγχοι θα δίνονται μόνο στους γονείς. Το Ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά.

          2. Σας υπενθυμίζουμε, παραθέτοντας σας τον παρακάτω πίνακα, την ημέρα και την ώρα της ενημέρωσής σας από τον κάθε διδάσκοντα.

ΤΜΗΜΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
Α1
Δαμιανάκη Δανάη               
Δευτέρα
10.45 – 11.30
Α2
Μπούμπουρα Μαρία             
Τετάρτη
10.45  - 11.30
Α3
Λαδωμένου Ελένη              
Τετάρτη
11.45 – 12.25
Β1
Τσικνάκη Ρένα                   
Δευτέρα
10.45 – 11.30
Β2
Τσικνάκη Καλλιόπη   
Τετάρτη
11.45 – 12.25
Β3
Κασσωτάκη Ευαγγελία
Πέμπτη
10.45 – 11.30
Γ1
Γιρβαλάκη Γεωργία
Δευτέρα
10.00 – 10.45
Γ2
Δουκουμετζάκης Κων/νος    
Παρασκευή
10.45 – 11.30
Γ3
Δουκουμετζάκη Καλλιόπη
Παρασκευή
11.45 - 12.25
Δ1
Ξαγοραράκης Ιωάννης
Δευτέρα
10.45 – 11.30
Δ2
Σερπμέζη Ευγενία
Παρασκευή
10.45 – 11.30
Ε1
Γιαμαλάκη Χρυσάνθη
Παρασκευή
10.00 – 10.45
Ε2
Κωνσταντίνου Κανέλλα
Δευτέρα
11.45 - 12.25
Ε3
Βολυράκης Γεώργιος           
Τετάρτη
11.45 – 12.25
ΣΤ1
Πολλάκη Στυλιανή              
Δευτέρα
10.45 – 11.30
ΣΤ2
Σηφάκης Γεώργιος             
Τρίτη
10.00 – 10.45
ΣΤ3
Σιμούδης Αθανάσιος            
Πέμπτη
11.45 – 12.25
Θεατρική Αγ
Μακάκης Κων/νος
Παρασκευή
12:25 - 13:15
Αγγλικά
Ουλουσίδου Χριστίνα
Τετάρτη
11.45 -  12.25
Αγγλικά
Μιχαήλ Παναγιώτα
Παρασκευή
10.00  - 10.45
Αγγλικά
Ροδοπούλου Κατερίνα
Τετάρτη
 9:00  -  9:40
Τ.Π.Ε./ (Η/Υ)
Κρουσταλλάκη Μαρία
Πέμπτη
10:00  - 10:45

Α) Ενημέρωση δε γίνεται σε ώρα μαθήματος, έξω από την πόρτα της τάξης, όταν ο δάσκαλος έχει μάθημα ή κατά τη διάρκεια της προσευχής.
Β) Ο Διευθυντής δέχεται καθημερινά στο γραφείο του εκτός αν απουσιάζει λόγω εργασιών  του Σχολείου.
Γ) Για οποιαδήποτε  πληροφορία ή αναζήτηση μαθητή παρακαλώ να απευθύνεστε στο Διευθυντή του σχολείου ο οποίος και θα σας κατευθύνει ανάλογα.  

                                                                                                       Ο Δ/ντής του Σχολείου

                                                                                                Χαχλάκης  Γιάννης