4 Ιουν 2014

Ζωγραφιές από το Β1


Οι μαθητές και οι μαθήτριες του  B1, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής (ΤΠΕ) δημιούργησαν τις παρακάτω ζωγραφιές με το ελεύθερο λογισμικό KolourPaint.